Návody

Na tejto stránke nájdete montážne manuály v pdf formáte, ktoré sme v minulosti poskytovali našim zákazníkom v printovej podobe pri dodaní výrobkov. Umiestnením jednoduchých návodov na WEB stránke umožňujeme všetkým záujemcom o gabiony a im príbuzné výrobky zoznámiť sa s ich jednoduchou montážou, ktorú zvládne každý, čo i len trochu fyzický zdatný zákazník.

Gabiony
Gabion-matrace
Hexagonálne-siete
Manuálna zošívačka Spenax
Kamenná výplň

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!