Cenníky

GABIONY s dopravou už od 13,90 Eur/m³ (bez DPH s dopravou na ľubovolné miesto v SR alebo ČR prístupné po štátnej, alebo miestnej komunikácii s pevným alebo spevneným povrchom):

Gabiony s okom 80×100 mm z pozinkovaného drôtu D2,7 mm

Gabiony s okom 80×100 mm z drôtu D2,7/3,7 mm-ochrana GF+PVC

Gabiony s okom 80×100 mm z pozinkovaného drôtu D3,0 mm

Gabion-matrace s okom 60×80 mm s pozinkovaného drôtu D2,2 mm

Provízie za sprostredkovanie až do 10% z ceny bez DPH.

Objednávajte písomne, alebo v e-shope. Pri objednávaní e-mailom uveďte, či k výrobkom žiadate dopočítať potrebu tiahel (stabilizujú lícne steny gabionov, aby zostali rovinné a nekrivili sa pod tlakom kamennej výplne) a C-spôn (na „zošívanie“ okrajov stien na hranách gabionov a spojovanie zošitých gabionov navzájom). Pre doručenie (dovoz) je potrebné uviesť presnú adresu dodania-miesto vykládky a hlavne  mobilný kontakt na preberajúcu osobu. Do troch pracovných dní po nabehnutí úhrady zálohovej faktúry na bankový účet, alebo podľa dohody aj neskôr (do dvoch mesiacov neúčtujeme skladné) Vám tovar doručíme prostredníctvom nášho zmluvného prepravcu .

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!