Kontakt

GABION, s.r.o.
Technická 6
821 04 Bratislava

Adresa pre doručovanie:                                 Adresa distributora v ČR:
GABION, s.r.o.                                                   WIREX, s.r.o.
P.O.Box 13                                                           Jaurisova 515/4, Michle
830 03 Bratislava                                            140 00 Praha  4

Telefón:                                                                    e-mail:
+421/2/55565804                                          wirex@gabion.sk

Mobil:
+421/905/225697

e-mail:
gabion@gabion.sk

WEB:
http://www.gabion.sk

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!