O nás

Spoločnosť GABION, s.r.o. vznikla 15. mája 1995 s cieľom napomôcť rozvoju používania GABIONov a im príbuzných konštrukcií na Slovensku a v čo najlepšej cene staviteľom ponúknuť ich oceľové časti v kvalite odpovedajúcej prísnym medzinárodne uznávaným štandardom. Z vodného hospodárstva, kde mali tieto pružné konštrukcie prirodzené uplatnenie pri opevňovaní tokov a zdrží, sa útlmom vodného staviteľstva prenieslo jadro používania GABIONov do dopravného inžinierstva, kde nenáročná a spoľahlivá konštrukcia z drôtov a kameňa zaujala projektantov a investorov rozvíjajúcich sa diaľnic a rýchlostných ciest. GABIONy tvoria podpery a krídla mostov, oporné a zárubné múry, deliace, protihlukové a bezpečnostné steny, alebo ako súčasť vystužených zemín tvoria násypy cestných telies. GABIONy si získali miesto aj v pozemnom staviteľstve, hojne sa používajú k terasovaniu svahov a k parkovým úpravám. Zvláštnosťou nie sú drôtokamenné oplotenia a rôzne prvky drobnej záhradnej architektúry, rozmach zaznamenávajú tenkostenné GABIONové obklady ozvláštňujúce vzhľad priečelí administratívnych a obytných budov, ako aj rodinných domov. Po viac ako 23 rokoch od svojho vzniku môžeme ako dnes najstarší prevádzkujúci dodávateľ GABIONov na Slovensku hrdo povedať, že aj naším pričinením sa GABION stal na Slovensku zaužívaným stavebným materiálom a prírode blízkym krajinotvorným prvkom.

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!