Booklet

Gabion, s.r.o. od roku 1996 prezentuje výrobky zo svojej ponuky aj 6-stranovým printovým materiálom, ktorý má dodnes produktovú aktuálnosť, a preto aj takmer nezmenenú podobu. Výrobky na trh dodávané v roku 2006 s rezervou vyhovovali národným technickým normám STN a predpisom, nakoľko boli vyrábané podľa prísnych zahraničných technických noriem (najmä ASTM, BS a pod.), neskôr prevzatých do slovenských a európskych technickým noriem, podľa ktorých bolo vykonané národné technické osvedčenie na výrobok s parametrami, ktoré dokladujú vyhlásenia zhody vyhotovené podľa a v zmysle zákona. Kliknutím na odkaz Booklet si materiál môžete prehliadnuť na internete.

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!