Terramesh

terramesh-2x1x14x2-1Gabiony s integrovanou výstužno-kotevnou sieťou (tzv. Terramesh) sa používajú na stavbu tenkostenných  múrov s hrúbkou gabionov len 1,0 m a takmer neobmedzenou stavebnou výškou.

parametre-terramesh

Gabiony sú ukotvené „terra“ sieťou vyčnievajúcou v dĺžke 2~6 m z päty gabionov do zemného zásypu za múrom, ktorý takto vodorovne vystužujú. Gabionový múr a vystužený zemný zásyp spolupôsobia a vytvárajú statický blok, ktorý odoláva tlaku a pohybu zeminy za ním. Miesto obvyklého hrubého gabionového múru takto podopieranú zeminu za ním bezpečne zadržuje len meter hrubá gabionová stena. Usporí sa tým množstvo gabionov, množstvo (a najmä náklady na dovoz) kameniva do nich a samozrejme mnoho práce pri montáži gabionov a ich plnení kamenivom. Oproti tejto významnej úspore materiálu a práce vzniká navyše  potreba zhutnenia zemného zásypu múru, ktorý sa obyčajne aj tak hutní (aj keď z iných dôvodov) a rozprestretie kotevno-výstužnej siete vyčnievajúcej z päty gabionov na vo vrstvách zhutňovaný zásyp, čo však nie je žiadna veľká práca…

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!