Base-gabion 2018

gabion-1x1x05Gabion s rozmerom 1,0×1,0x0,50 m je základný rozmer ga-bionu. Vhodný je do každého, aspoň pol metra hrubého mú-ru – má univerzálnu veľkosť, prázdny má 8,5 kg, naplnený ka-meňom až 850 kg.
gabion-1x1x05-2
Bezproblémová manipulácia (prenášanie a osadenie do stavby), pohodlné ručné plnenie. Gabion možno na podklad uložiť ktoroukoľ-vek stranou (na výšku 1,0 m s dnom 1,0×0,50 m, alebo na výšku 0,50 m s dnom 1,0×1,0 m), vždy je možné pohodlné plnenie zhora.

Tradičný dodávateľ gabionov od roku 1995!